WAARSCHUWING: VERHOOGDE KANS OP LAAGWATER.

Updates worden via de website als aanvulling op onderstaand bericht doorgegeven

 

9 februari

Bericht gehad van Rijkswaterstaat, de druk is van de ketel af. Door de combinatie van hoge stroomsnelheid en afgaand weer vanaf zondag zal ijsvorming op de Maas achterwege blijven. We worden tijdig door het coördinatiecentrum op de hoogte gebracht zou de situatie wel ernstiger worden.

 

8 FEBRUARI 2021
Beste leden en met name die leden waarvan de boot in de haven overwintert.
Wij zijn in een stevige vorstperiode aangeland. Het winterse weer met fors lage
temperaturen onder het vriespunt zullen nog een tijd aanhouden. Dat betekent dat ook de
temperatuur van het Maaswater gaat zakken. Verleden week was die nog 8C. op dit
moment zakt de temperatuur van het Maaswater met ca. 0,8 C per 24 uur. Dat is echter
geen constante. De verwachting is dat het sneller zal gaan zakken. Zodra de temperatuur van
het Maaswater bij Linne onder de +1C komt, zal Rijkswaterstaat de stuwen strijken en zal
het stuwpand Linne leeglopen. Dat had in 1997 tot gevolg dat in een tijdsbestek van 24 uur
het water in onze haven 3 meter beneden het normale niveau daalde. Normaliter krijgen we
daar een waarschuwing van. Die hebben we nu nog niet gehad.
In onze haven blijft dan nog maar op een beperkt aantal plaatsen 1,2 mtr waterdiepte over.
De rest van onze haven haalt die diepte niet. Wat betekent dit voor onze boten in de haven?
Alleen boten met een diepgang van minder dan 110 cm kunnen in de haven blijven liggen.
Die moeten dan wel verlegd worden en dat kan pas na overleg met onze havenmeester
Magda 06-36076676. De eigenaar moet als het laagwater wordt bij zijn boot zijn om de
trossen te vieren, zodat zijn boot niet aan de steigers wordt opgehangen of andersom.
Boten met een diepgang van meer dan 110 cm zullen sowieso op de bodem terecht komen.
Die boten kunnen niet veilig en wellicht niet zonder schade in onze haven blijven. De Firma
Van Kuyk heeft ruimte voor een 15-tal boten van ons aan hun steigers. De haven van
Wessem is een flink stuk dieper dan onze haven. Als u geen andere oplossing elders heeft
kunt u contact opnemen met de firma Van Kuyk, telefoon 0475 – 563295. U moet dan tot
eind maart voor (2 maanden) de ligplaats betalen, ook al blijft uw boot maar voor 2 weken.
Gisteren waren veel sloten van de toegangspoorten dichtgevroren. Jos Janssen zal die
morgen ontdooien en van een vorstpreventieve gel voorzien. De steigers zijn spiegelglad
door ijzel. GA NIET ALLEEN NAAR DE HAVEN, u speelt het niet klaar om alleen uw boot te
verplaatsen. VRAAG HULP EN DRAAG ZWEMVESTEN. Neem extra trossen mee want de
trossen waar de boot nu mee vastligt zijn stijf bevroren. Ruitenwisser Antivries kan uitkomst
bieden bij het losmaken.
Als we het nog een paar dagen aankijken, kan de haven dichtgevroren zijn en kunnen kan
NIEMAND de boot meer verplaatsen. Het wordt dus kort dag. Een gewaarschuwde schipper
telt voor twee. De boot in de haven laten is altijd al voor EIGEN RISICO dat is nu ook zo.
Het spijt me u geen geruststellender bericht te kunnen sturen.
Hennie Peeters, voorzitter Thorner Zeilclub

Wat te doen bij laagwater?

Beste overwinteraars,

Het lijkt misschien een beetje raar om het over laag water te hebben op het moment dat het Maaswater ons aan de lippen staat. Toch wil ik jullie nu voor het geval dat deze situatie ontstaat informeren wat er dan in onze haven gebeurt.

Wanneer krijgen wij extreem laag water? Dat is in het verleden 1 keer voorgekomen in onze huidige haven. De oorzaak was, dat Rijkswaterstaat de sluizen geopend had om deze te beschermen tegen kruiend ijs. Het stuwpand waarin wij liggen loopt dan leeg met als gevolg een extreem lage waterstand.

In onze haven kan de hoofdsteiger hooguit een halve meter zakken, maar dan ligt die steigerbuis op de bodem. De zijsteigers blijven zakken tot het laagste niveau bereikt is. De boten die vlak bij de hoofdsteiger een ligplaats hebben zakken met de kielen in de bodem, de landvasten komen strak te staan omdat de steigers verder zakken. Schade aan de boot kan een gevolg zijn. De schade aan de steigers is aanzienlijker. Restanten van die schade zijn nog te zien bij steiger B en C.

In de vorige winter had een duwbak de sluisdeuren beschadigd en waren wij bang dat die het zouden begeven. Er is toen bij de sluis een nooddam opgeworpen ook om de sluisdeur te kunnen repareren. Het waren spannende dagen en wij hebben toen ook uit voorzorg alle boten die dicht bij de hoofdsteiger lagen meer naar de doorvaart verhaald. Gelukkig is het allemaal met een sisser afgelopen.

Het blijft altijd goed om regelmatig even te komen kijken hoe je boot erbij ligt. De havenwachten inspecteren ook regelmatig.

Mochten jullie nog vragen hebben, dan hoor ik die wel.

Onze opperhavenwacht Jos Janssen heeft mijn verhaal over laag water extra kracht bijgezet met een paar foto’s van januari 1997. Rijkswaterstaat had toen zonder van te voren te waarschuwen de sluizen open gezet om beschadiging door kruiend ijs te voorkomen. Het peil daalde 3 meter met dramatische gevolgen. Ons clubterrein was nog gelegen op het schiereiland aan de andere kant van onze haven. De hoofdsteiger lag toen ook aan de andere kant.

 

Kom de winter goed door en blijf gezond,

Magda Syrier, de havenmeester

Onze haven raakt vol!

Beste leden,

Vorige jaar hebben we veel nieuwe leden bij onze vereniging mogen verwelkomen en ook dit jaar zet deze trend door. Wat natuurlijk alleen maar goed is.
We hebben via de website al kennis kunnen maken met veel van deze mensen. Kijk maar eens onder het kopje “Clubnieuws”.

Maar dit betekent ook dat onze haven goed bezet raakt.
Mochten er leden zijn die overwegen een nieuwe en vooral grotere zeilboot aan te schaffen dan is het raadzaam om VAN TE VOREN met de havenmeester Magda Syrier (magda.syrier@gmail.com) te overleggen of er nog voldoende plaats is.

 

 

Hoog water op onze zeilclub.

Vandaag was ik  even op de club voor een paar foto’s.
De Maas is uit zijn voegen gebarsten en stroomt gruwelijk hard. De wind staat recht op de haven.
Jammer van de rommel die dan in de haven drijft. Nu maar hopen dat dit ook weer verdwijnt als het water zakt.
Het is wel mooi om te zien. Vandaag stond het water op zijn hoogst, waarna het weer naar zijn normale peil gaat.
Zag je twee jaar geleden het bankje nog, nu is het helemaal verdwenen.
Foto’s: Jeannet.

Bericht van Rijkswaterstaat:
De Maas bij Sint Pieter in Maastricht heeft zondag een hoogte bereikt van 45,61 meter boven NAP en een stroomafvoer van 1733 kubieke meter per seconde. Over enkele uren zakt de afvoer geleidelijk richting de 1200 kuub, aldus Rijkswaterstaat. Maar vanaf dinsdag kan het waterpeil weer stijgen in verband met de verwachte regen in het stroomgebied van de Maas.

Om de Maas sneller te laten leeglopen heeft Rijkswaterstaat de stuwen in Borgharen, Belfeld, Roermond, Linne, Sambeek en Lith open gezet, en ook bij de stuw in Grave zijn de schuiven eruit.

Nieuwjaarstoespraak TZC 2021 met videoboodschap bestuur

Video

Januari 2021, van de voorzitter.

Normaal gesproken hadden we op zondag 10 januari, onze nieuwjaarsbijeenkomst 2021 gehad. In het clubgebouw of ergens anders. Het had echt niet uitgemaakt. Maar nu hebbenwe niets, nou ja niets. Maandag 4 januari, werd in onze online bestuursvergadering het voorstel gedaan om een videoboodschap van ons allen als bestuur op onze website te plaatsen. Ondertussen staat die boodschap op de website. Voor jeugd een heel normale manier van communiceren, voor mij in ieder geval niet. Maar we leren online leven. Of moet ik zeggen we moeten ermee leren leven bij gemis aan beter. Wat mis ik de hartelijke warmte van iemands handen bij een begroeting, felicitatie of een hart onder de riem steken. Wat mis ik het knuffelen van naasten buiten mijn eigen huisgenoten. Wat mis ik het samen zingen ondanks dat het voor toehoorders niet altijd even zuiver klinkt.

Ook al is zeilen een buitensport, beoefend met een kleine groep of zelfs alleen op een zeilboot, als mens en zeiler zijn we toch kuddedieren. We hebben elkaars nabijheid en gezelschap nodig om ten volle van het leven te kunnen genieten. Aan die eigenschap onttrekken zich maar weinigen. De passie voor het zeilen heeft ons in iedere geval doen verenigen. Wij zijn dus zeilkuddedieren. Nu ik dat zo neergeschreven heb bedenk ik me dat “zeilkuddedieren” wel eens een net nieuw bedacht woord zou kunnen zijn. We zullen het zien.

Het jaar is net nieuw en de wens om weer terug naar het oude normaal te gaan zal wel bij eenieder hoog op het lijstje staan, zo niet helemaal bovenaan. Ik ga de laatste persconferentie niet herhalen, dat het allemaal nog wel een tijd gaat duren weten jullie al. Laten we ons maar focussen op wat wel mag en dan mogen wij als zeilers zeker niet rouwigzijn. Ik verheug me al op onze bezem in de mast, ons eerste verenigingsactiviteit dit jaar waarvan bezem uit de mast van vorig jaar heeft bewezen dat we dat verantwoord kunnen organiseren. We mogen zeilen, kunnen wedstrijden organiseren en op individueel niveau of als gezin gebruik maken van onze faciliteiten. En dat is best veel, dunkt me.

Het hele bestuur en alle commissies doen hun uiterste best om de vereniging te runnen en daar ben ik heel dankbaar voor. Afgelopen jaar hebben we een forse ledengroei ervaren en we komen wellicht dit jaar toe aan het instellen van een wachtlijst. Is dat luxe? Ja eigenlijk wel maar daar gaat het niet om. We zijn blijkbaar als vereniging goed bezig en dat spreekt zich rond. Dat geeft ons de mogelijkheid om nog verder te stabiliseren en nog gezonder te worden. We mogen helemaal niet klagen, maar we blijven wel kritisch kijken naar alles wat we doen en waarin we willen of moeten investeren. Nogmaals, dank daarvoor.

Hiermee wil ik afsluiten. Hou vol had ik al eens eerder gezegd. Maar ik zeg het nu nog eens, hou vol en geniet van datgene wat wel nog mag. Enne….. let een beetje op elkaar.

Hartelijke groet,
Hennie Peeters, voorzitter Thorner Zeilclub

 

 

Coen en Annie Wulterkens 65 jaar getrouwd

Aan Bestuur en leden en allen die bij onze Zeilclub betrokken zijn.

Op 29 december j.l. waren we 65 jaar getrouwd.

We waren nog vrij jong toen we in december 1969

betrokken waren bij de oprichting van onze Zeilclub.

 

Mede door de Corona hebben we ons trouwfeest niet groots gevierd.

We waren gewoon samen -met minimaal bezoek-  lekker thuis.

Maar we kregen wel veel reacties vanuit onze Zeilclub.

Mooie felicitatiekaarten, telefoontjes en een prachtige boeket bloemen.

En een enkeling kwam zwaaiend langs, mooi toch.

 

We kijken nu met plezier naar onze felicitatiekaarten.

En danken allen hier hartelijk voor.

We zien elkaar wel weer als met de lente het Zeilen gaat beginnen.

Of eerder natuurlijk.

 

Hartelijke groeten van Coen en Annie Wulterkens.