Eerste wedstrijd van het seizoen.

De eerste wedstrijd is een feit. De start van een hopelijk geweldig zeilseizoen.
De wedstrijduitslagen staan onder het kopje: “Activiteiten – westrijden – wedstrijduitslagen

.

Klusjes ipv bezem in de mast

Klusjes die alleen of in gezinsverband opgepakt kunnen worden, op een willekeurige dag of avond:

Wassen buitenkant clubgebouw / containers
Wassen ramen binnen- en buitenkant
Hoofdsteiger en A-F schoonborstelen
Verwijderen aangespoeld vuil uit haven en langs wal (deponeren achteraan bij walplaatsen)
Onkruid wieden
Camera’s en zonnepanelen (ook op P-plaats) ontdoen van vuil
Nalopen en evt herstellen prikkeldraad door meidoornhaag
Vuil verwijderen van terrein
Baggeremmers beplanten
Slipway ontdoen van zand en keien
Walplaatsen schoonvegen (klusje voor elke walplaats afzonderlijk)

Gewerkte uren doorgeven aan penningmeester josvelter@ziggo.com voor de verrekening van de onderhoudsbijdrage

Botendans, nieuwe havenindeling

Onze vereniging heeft in 2020 een ongekende groei doorgemaakt. Onze haven is nu bijna volledig bezet. Een aantal boten heeft een tijdelijke ligplaats toegewezen gekregen in afwachting van een geschikte plek in onze haven. Uitgangspunt is om boten van gelijke lengte zoveel mogelijk naast elkaar te leggen. Daarnaast zijn een aantal makkelijk in te varen plaatsen gereserveerd voor zeilers zonder motor. Over het algemeen liggen de open boten aan de steigers A, B en C. Steiger F is qua constructie het meest robuust en daarom liggen daar de grootste en zwaarste boten.

Om de haven zo efficiënt mogelijk te gebruiken en om iedereen in de haven een geschikte plek te kunnen toewijzen heeft het bestuur in overleg met de havenmeester besloten om met ingang van 1 april 2021 een groot aantal ligplaatsen te wijzigen. De betrokken leden zijn hierover persoonlijk per e-mail geinformeerd. Het kan dus dat je dit seizoen een andere buurman/buurvrouw hebt.

Heb je zelf beschermings­middelen langs de zij- en vingersteiger aangebracht of wil je dit nog gaan doen, zorg er wel voor dat deze makkelijk afneembaar zijn. Alle leden die een nieuwe ligplaats toegewezen hebben gekregen wordt wel hulp aangeboden bij het verplaatsen van de boot of de beschermmiddelen. Zij kunnen contact met de havenmeester opnemen (Magda.Syrier@gmail.com)

 

Wij wensen u een heel fijn en veilig vaarseizoen toe.

Namens het bestuur,

Hennie Peeters, voorzitter

 

De nieuwe havenindeling staat in het LEDEN deel van de website.

Om de indeling leesbaar te maken kun je op de + knop klikken.

Elke klik vergroot de pagina met 10%. Daarna kun je door te slepen de pagina heen en weer en ook op en neer bewegen om de gehele haven te zien.

Wat te doen bij laagwater?

Beste overwinteraars,

Het lijkt misschien een beetje raar om het over laag water te hebben op het moment dat het Maaswater ons aan de lippen staat. Toch wil ik jullie nu voor het geval dat deze situatie ontstaat informeren wat er dan in onze haven gebeurt.

Wanneer krijgen wij extreem laag water? Dat is in het verleden 1 keer voorgekomen in onze huidige haven. De oorzaak was, dat Rijkswaterstaat de sluizen geopend had om deze te beschermen tegen kruiend ijs. Het stuwpand waarin wij liggen loopt dan leeg met als gevolg een extreem lage waterstand.

In onze haven kan de hoofdsteiger hooguit een halve meter zakken, maar dan ligt die steigerbuis op de bodem. De zijsteigers blijven zakken tot het laagste niveau bereikt is. De boten die vlak bij de hoofdsteiger een ligplaats hebben zakken met de kielen in de bodem, de landvasten komen strak te staan omdat de steigers verder zakken. Schade aan de boot kan een gevolg zijn. De schade aan de steigers is aanzienlijker. Restanten van die schade zijn nog te zien bij steiger B en C.

In de vorige winter had een duwbak de sluisdeuren beschadigd en waren wij bang dat die het zouden begeven. Er is toen bij de sluis een nooddam opgeworpen ook om de sluisdeur te kunnen repareren. Het waren spannende dagen en wij hebben toen ook uit voorzorg alle boten die dicht bij de hoofdsteiger lagen meer naar de doorvaart verhaald. Gelukkig is het allemaal met een sisser afgelopen.

Het blijft altijd goed om regelmatig even te komen kijken hoe je boot erbij ligt. De havenwachten inspecteren ook regelmatig.

Mochten jullie nog vragen hebben, dan hoor ik die wel.

Onze opperhavenwacht Jos Janssen heeft mijn verhaal over laag water extra kracht bijgezet met een paar foto’s van januari 1997. Rijkswaterstaat had toen zonder van te voren te waarschuwen de sluizen open gezet om beschadiging door kruiend ijs te voorkomen. Het peil daalde 3 meter met dramatische gevolgen. Ons clubterrein was nog gelegen op het schiereiland aan de andere kant van onze haven. De hoofdsteiger lag toen ook aan de andere kant.

 

Kom de winter goed door en blijf gezond,

Magda Syrier, de havenmeester

Onze haven raakt vol!

Beste leden,

Vorige jaar hebben we veel nieuwe leden bij onze vereniging mogen verwelkomen en ook dit jaar zet deze trend door. Wat natuurlijk alleen maar goed is.
We hebben via de website al kennis kunnen maken met veel van deze mensen. Kijk maar eens onder het kopje “Clubnieuws”.

Maar dit betekent ook dat onze haven goed bezet raakt.
Mochten er leden zijn die overwegen een nieuwe en vooral grotere zeilboot aan te schaffen dan is het raadzaam om VAN TE VOREN met de havenmeester Magda Syrier (magda.syrier@gmail.com) te overleggen of er nog voldoende plaats is.

 

 

Hoog water op onze zeilclub.

Vandaag was ik  even op de club voor een paar foto’s.
De Maas is uit zijn voegen gebarsten en stroomt gruwelijk hard. De wind staat recht op de haven.
Jammer van de rommel die dan in de haven drijft. Nu maar hopen dat dit ook weer verdwijnt als het water zakt.
Het is wel mooi om te zien. Vandaag stond het water op zijn hoogst, waarna het weer naar zijn normale peil gaat.
Zag je twee jaar geleden het bankje nog, nu is het helemaal verdwenen.
Foto’s: Jeannet.

Bericht van Rijkswaterstaat:
De Maas bij Sint Pieter in Maastricht heeft zondag een hoogte bereikt van 45,61 meter boven NAP en een stroomafvoer van 1733 kubieke meter per seconde. Over enkele uren zakt de afvoer geleidelijk richting de 1200 kuub, aldus Rijkswaterstaat. Maar vanaf dinsdag kan het waterpeil weer stijgen in verband met de verwachte regen in het stroomgebied van de Maas.

Om de Maas sneller te laten leeglopen heeft Rijkswaterstaat de stuwen in Borgharen, Belfeld, Roermond, Linne, Sambeek en Lith open gezet, en ook bij de stuw in Grave zijn de schuiven eruit.

Nieuwjaarstoespraak TZC 2021 met videoboodschap bestuur

Video

Januari 2021, van de voorzitter.

Normaal gesproken hadden we op zondag 10 januari, onze nieuwjaarsbijeenkomst 2021 gehad. In het clubgebouw of ergens anders. Het had echt niet uitgemaakt. Maar nu hebbenwe niets, nou ja niets. Maandag 4 januari, werd in onze online bestuursvergadering het voorstel gedaan om een videoboodschap van ons allen als bestuur op onze website te plaatsen. Ondertussen staat die boodschap op de website. Voor jeugd een heel normale manier van communiceren, voor mij in ieder geval niet. Maar we leren online leven. Of moet ik zeggen we moeten ermee leren leven bij gemis aan beter. Wat mis ik de hartelijke warmte van iemands handen bij een begroeting, felicitatie of een hart onder de riem steken. Wat mis ik het knuffelen van naasten buiten mijn eigen huisgenoten. Wat mis ik het samen zingen ondanks dat het voor toehoorders niet altijd even zuiver klinkt.

Ook al is zeilen een buitensport, beoefend met een kleine groep of zelfs alleen op een zeilboot, als mens en zeiler zijn we toch kuddedieren. We hebben elkaars nabijheid en gezelschap nodig om ten volle van het leven te kunnen genieten. Aan die eigenschap onttrekken zich maar weinigen. De passie voor het zeilen heeft ons in iedere geval doen verenigen. Wij zijn dus zeilkuddedieren. Nu ik dat zo neergeschreven heb bedenk ik me dat “zeilkuddedieren” wel eens een net nieuw bedacht woord zou kunnen zijn. We zullen het zien.

Het jaar is net nieuw en de wens om weer terug naar het oude normaal te gaan zal wel bij eenieder hoog op het lijstje staan, zo niet helemaal bovenaan. Ik ga de laatste persconferentie niet herhalen, dat het allemaal nog wel een tijd gaat duren weten jullie al. Laten we ons maar focussen op wat wel mag en dan mogen wij als zeilers zeker niet rouwigzijn. Ik verheug me al op onze bezem in de mast, ons eerste verenigingsactiviteit dit jaar waarvan bezem uit de mast van vorig jaar heeft bewezen dat we dat verantwoord kunnen organiseren. We mogen zeilen, kunnen wedstrijden organiseren en op individueel niveau of als gezin gebruik maken van onze faciliteiten. En dat is best veel, dunkt me.

Het hele bestuur en alle commissies doen hun uiterste best om de vereniging te runnen en daar ben ik heel dankbaar voor. Afgelopen jaar hebben we een forse ledengroei ervaren en we komen wellicht dit jaar toe aan het instellen van een wachtlijst. Is dat luxe? Ja eigenlijk wel maar daar gaat het niet om. We zijn blijkbaar als vereniging goed bezig en dat spreekt zich rond. Dat geeft ons de mogelijkheid om nog verder te stabiliseren en nog gezonder te worden. We mogen helemaal niet klagen, maar we blijven wel kritisch kijken naar alles wat we doen en waarin we willen of moeten investeren. Nogmaals, dank daarvoor.

Hiermee wil ik afsluiten. Hou vol had ik al eens eerder gezegd. Maar ik zeg het nu nog eens, hou vol en geniet van datgene wat wel nog mag. Enne….. let een beetje op elkaar.

Hartelijke groet,
Hennie Peeters, voorzitter Thorner Zeilclub

 

 

Coen en Annie Wulterkens 65 jaar getrouwd

Aan Bestuur en leden en allen die bij onze Zeilclub betrokken zijn.

Op 29 december j.l. waren we 65 jaar getrouwd.

We waren nog vrij jong toen we in december 1969

betrokken waren bij de oprichting van onze Zeilclub.

 

Mede door de Corona hebben we ons trouwfeest niet groots gevierd.

We waren gewoon samen -met minimaal bezoek-  lekker thuis.

Maar we kregen wel veel reacties vanuit onze Zeilclub.

Mooie felicitatiekaarten, telefoontjes en een prachtige boeket bloemen.

En een enkeling kwam zwaaiend langs, mooi toch.

 

We kijken nu met plezier naar onze felicitatiekaarten.

En danken allen hier hartelijk voor.

We zien elkaar wel weer als met de lente het Zeilen gaat beginnen.

Of eerder natuurlijk.

 

Hartelijke groeten van Coen en Annie Wulterkens.