Unieke Pinksterrace 2020

 

Met veel inschrijvingen, prachtig weer en “social distance” als (tijdelijke) extra bepaling in het wedstrijdreglement was het een mooie 1e wedstrijddag van 2020 bij de Thorner Zeil Club.

Sophie Grasborn was met haar Laser overall winnaar van de 3 manches die gezeild werden en zette daarmee de trend voort die Sophie in 2019 heeft gezet. De uitslagen vind je op de website.

De Pinksterrace is zonder protest gezeild en iedereen heeft zich ook uitstekend gehouden aan de extra regel van 1,5 meter afstand.

Met het startschip vlak voor ons clubhuis was de strijd bij de startlijn goed te volgen. De veranderlijke wind en de “social distance” regel vergde veel stuur- en zeilmanskunst.

Op de video is duidelijk te zien dat alle schippers zich goed aan de 1,5 meter afstand hebben gehouden.

 

Maandag 1 juni: Pinksterrace

Met goedkeuring van het bestuur en onder strikte voorwaarden wil de wedstrijdcommissie de Pinksterrace organiseren als proefwedstrijd.

 

Deze wedstrijd kent verschillende uitdagingen:

 • alles volgens de huidige corona regels.
 • we gaan voor het eerst een zeil app gebruiken. Ga hiervoor naar tragatta.one en download de app op jouw mobiele telefoon. Verdere uitleg en instructie tijdens de schippersmeeting.

 

Op maandag 1 juni mogen o.a. terrassen weer open met 1.5 m tussenruimte. Een wedstrijd varen is dan ook mogelijk met een aantal regels/aandachtspunten:

 1. Inschrijving vind buiten plaats. Inschrijfgeld blijft ongewijzigd 5 euro per boot.
 2. Schippersmeeting ook buiten op het terras, 1,5 m ruimte houden
 3. Geen bemanning die niet tot hetzelfde huishouden behoort.
 4. Whaly alleen bemannen met personen uit hetzelfde huishouden.
 5. Op het startschip ook 1.5 afstand bewaren.
 6. Geen personen in clubhuis, tenzij om toilet te bezoeken of een drankje te halen. Max 1 persoon achter de bar. Max 1 persoon in de keuken.
 7. Prijsuitreiking buiten
 8. Geen bbq, hierbij is 1.5m niet te handhaven met de opkomst van voorgaande jaren.
 9. Per picknicktafel op het terras: 1+1 personen op de uiteinden. Tegenover elkaar alleen indien uit hetzelfde huishouden; dus max  2+2=4 personen per picknicktafel.

 

Inschrijven vanaf 11 uur, schippersmeeting om 12 uur, start 1e manche omstreeks 13 uur

enquête diefstallen aan en uit vaartuigen

Deutscher Text und Link sind unten

 

Geachte eigenaar/eigenaresse vaartuig,

In de afgelopen jaren hebben er verschillende diefstallen aan en –uit vaartuigen in uw haven plaatsgevonden. Dit is door ons als politie zijnde opgevallen. Daarom is deze haven geselecteerd voor een project om het aantal diefstallen terug te brengen. Hierbij hebben wij uw hulp nodig.

De onderstaande link verwijst u door naar een door ons gemaakte enquête. De enquête bevat vijftien vragen, neemt ongeveer vijf tot tien minuten in beslag en is anoniem.

https://www.survio.com/survey/d/O6W5U5O4X4T0V7U3Y

 

Door het invullen van deze enquête krijgen wij een overzicht over hoe u over het probleem denkt en wat er eventueel zou kunnen gebeuren om het aantal diefstallen terug te brengen.

De enquête is tot en met donderdag 4 juni 2020 in te vullen. U wordt bij voorbaat bedankt.

 

Met vriendelijke groet,

Christel van Montfort en Nino Reutelingsperger.

 

Aspirant | Politie | Limburg | Basisteam Echt

Bandertlaan 1, 6101 LZ Echt

Postbus 1230, 6201 BE Maastricht

 

 

 

Sehr geehrter Inhaber des Schiffes,

In den letzten Jahren haben in Ihrem Hafen verschiedene Diebstähle von und zu Schiffen stattgefunden. Wir haben das als Polizei bemerkt. Aus diesem Grund wurde dieser Port für ein Projekt ausgewählt, um die Anzahl der Diebstähle zu verringern. Wir brauchen Ihre Hilfe dabei.

Über den folgenden Link gelangen Sie zu einer von uns erstellten Umfrage. Die Umfrage enthält fünfzehn Fragen, dauert etwa fünf bis zehn Minuten und ist anonym.

 

Durch das Ausfüllen dieser Umfrage erhalten wir einen Überblick darüber, wie Sie das Problem beurteilen und was möglicherweise passieren kann, um die Anzahl der Diebstähle zu verringern.

https://www.survio.com/survey/d/I0I3P4A0M9R4E1I3G

Die Umfrage kann bis einschließlich donnerstags, 4. Juni 2020 abgeschlossen werden. Vielen Dank im Voraus.

 

Mit freundlichen Grüßen,

Christel van Montfort und Nino Reutelingsperger.

 

Streben | Polizei | Limburg | Basisteam Wirklich

Bandertlaan 1, 6101 LZ Echt

Postfach 1230, 6201 BE Maastricht

 

Wie helpt de meidoornhaag bemesten, zaterdag 6 juni 10 uur?

Er ligt een berg paardenmest bij de meidoornhaag (bedankt Frans MaasGeesteranus). Wie wil zaterdag 6 juni vanaf 10 uur helpen om deze berg langs de meidoornhaag te verspreiden? De gewerkte tijd telt mee voor de onderhoudsbijdrage; Frans geeft door wie hoeveel uurtjes voor de club heeft gewerkt.

Graag even een berichtje naar thornerzc@gmail.com als je komt helpen

Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Limburg-Noord 13 mei 2020

Relevante stukken uit de noodverordening staan hieronder vermeld. Voor de TZC houdt dit in dat toiletten in het clubgebouw gesloten blijven.

 

Artikel 2.5a. Verbod sanitaire voorzieningen recreatie
Het is verboden sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen zowel op of bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen, kleinschalige kampeerveldjes, parken, natuurgebieden, jachthavens en stranden geopend te houden.

Op dit artikel is de volgende toelichting gegeven:

Het risico bestaat dat op deze locaties bij de gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen niet of niet in voldoende mate de beperkende maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen daar aanwezige personen in acht wordt genomen. Dit verhoogt op onaanvaardbare wijze het risico op verspreiding van het coronavirus.
Daarnaast zal dit verbod naar verwachting bijdragen aan een vermindering van het aantal reisbewegingen.

Waterrecreatie nog mogelijk

Sommige sportverenigingen hebben hun deuren van de accommodatie en poorten voor de toegang tot het terrein  gesloten waardoor het vaak niet mogelijk is om het terrein te betreden. Of individueel toegang tot eigen boten en materiaal mogelijk is hangt dus af van de lokale toegang en ontsluiting.

De Thorner zeilclub houdt het terrein open voor leden. Wel verwachten we van iedereen om alle maatregelen te respecteren, dus 1.5m afstand houden, vermijd contact, geen groepsvorming, geen gebruik maken van toiletten / clubgebouw, geen bbq of picknick op het terrein.  Blijf zoveel mogelijk thuis, maar een frisse neus (op het water) halen kan dus , maar alleen als individu of met het gezin.