Overlijdensbericht Annie Weekers.

Annie is als 92 jarige overleden op woensdagochtend 29 april. Annie was zelf geen lid van
onze Zeilclub, maar was de vrouw van ons lid Theo Weekers, die ook overleden is.
Je moet toch al een paar jaar lid van onze Zeilclub zijn om te weten wie die Annie en Theo
geweest zijn.
Annie en Theo waren bij onze Zeilclub vanaf 1979 en dat is dus al een paar jaartjes terug.
Ze woonden in Landgraaf, hadden een mooie 16 kwadraat en kwamen veel naar Thorn om
te zeilen. En na het zeilen lekker met elkaar op het terras met een drankje en een praatje.
Zoals gezegd was Annie geen lid, maar als partner van Theo stond ze op de ledenlijst als
behorende tot de “Overig aktieven binnen de Zeilclub”. Dat zijn (meestal) vrouwen van
onze mannelijke leden die aktief bezig zijn in een van onze commissies. Zo zat Annie in de
Clubbladcommissie en was daarin zeer aktief . Ze kreeg daarvoor dan ook tijdens een
Ledenvergadering een echte oorkonde om haar hals gehangen.
Zelf zeilde ik ook in een 16 kwadraat en heb in Thorn veel met het duo Annie en Theo
opgetrokken. Een van de zeilende hoogtepunten van Annie was het al zeilend overzetten van
een gevulde koek of ander lekker spul van boot naar boot. Dat deed Annie heel handig door
de gevulde koek op het blad van de peddel te leggen en deze buitenboord al zeilend aan te
bieden. Dit was smullen en voor mij het echte “topzeilen”.
Verder heb ik nog wat herinneringen aan het Nachtzeilen. Een avondlijke zeiltocht naar het
Belgische Tegelhuisje met een boot of tien – waarbij ook Annie en Theo – om daar wat te
eten en dan in het nachtelijk donker weer terug.
We kregen het overlijdensbericht van Annie bij ons thuis en ik dacht dat het goed was
hiervan mededeling te doen binnen onze Zeilclub.
12 mei 2020, Peter Verlaan.