Watertoeristen belasting nog een keer uitgelegd.

Deutsche Übersetzung am Ende dieser Nachricht

Tijdens de ALV is toegelicht dat de gemeente per 2020 de aangifte watertoeristenbelasting per kwartaal gaat opleggen. WTB wordt tijdens het seizoen van 1 april tot 1 november gevorderd. Het eerste kwartaal valt buiten het seizoen en zijn er geen overnachtingen bij de TZC geweest. Van het tweede kwartaal zijn geen gegevens bijgehouden, daarom is iedereen buiten de gemeente per e-mail gevraagd om door te geven wanneer en met hoeveel personen van buiten de gemeente Maasgouw er overnachtingen bij de TZC hebben plaatsgevonden. Bedankt voor jullie reacties, daarmee kan de aangifte voor Q2 worden ingevuld.

Daarnaast vragen we iedereen om overnachtingen in de haven van de TZC op het formulier in het clubgebouw (prikbord) te registreren voor de aanslag van het derde en vierde kwartaal 2020.

Bijhouden van het gebruikelijke WTB formulier is ook nog steeds nodig zolang er geen gerechtelijke uitspraak is gedaan op het bezwaarschrift dat de TZC bij de rechtbank heeft ingediend.

 

Samengevat:

Overnachten bij de TZC, door personen niet woonachtig in de gemeente Maasgouw, aangeven op de lijst in het clubgebouw (prikbord in de hal)

Opvarenden, niet woonachtig in de gemeente Maasgouw, aangeven op het WTB formulier (staat op de website) en dit formulier voor 15 november terugsturen naar thornerzc@gmail.com

Bij voorbaat dank

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Während des ALV wurde erklärt, dass die Gemeinde bis 2020 eine vierteljährliche Steuererklärung für Wassertouristen erheben wird. WTB entwickelt sich während der Saison vom 1. April bis 1. November. Das erste Quartal ist außerhalb der Saison und es gab keine Übernachtungen im TZC. Für das zweite Quartal wurden keine Daten gespeichert, daher wurden alle außerhalb der Gemeinde per E-Mail gebeten, anzugeben, wann und mit wie vielen Personen außerhalb der Gemeinde Maasgouw Übernachtungen im TZC stattfanden. Vielen Dank für Ihre Kommentare, damit die Erklärung für das zweite Quartal ausgefüllt werden kann.

Darüber hinaus bitten wir alle, Übernachtungen im Hafen des TZC auf dem Formular im Clubhaus (Bulletin Board) für den Angriff des dritten und vierten Quartals 2020 zu registrieren.

Es ist auch weiterhin erforderlich, das übliche WTB-Formular beizubehalten, solange keine gerichtliche Entscheidung über den Einwand getroffen wurde, den das TZC dem Gericht vorgelegt hat.

 

Zusammenfassend:

Verbringen Sie die Nacht im TZC, wenn Personen, die nicht in der Gemeinde Maasgouw leben, dies auf der Liste im Clubgebäude angeben (Anschlagtafel in der Halle).

Personen an Bord, die nicht in der Gemeinde Maasgouw wohnen, geben dies auf dem WTB-Formular (auf der Website verfügbar) an und senden dieses Formular vor dem 15. November an thornerzc@gmail.com zurück.

Danke im Voraus