Onze haven raakt vol!

Beste leden,

Vorige jaar hebben we veel nieuwe leden bij onze vereniging mogen verwelkomen en ook dit jaar zet deze trend door. Wat natuurlijk alleen maar goed is.
We hebben via de website al kennis kunnen maken met veel van deze mensen. Kijk maar eens onder het kopje “Clubnieuws”.

Maar dit betekent ook dat onze haven goed bezet raakt.
Mochten er leden zijn die overwegen een nieuwe en vooral grotere zeilboot aan te schaffen dan is het raadzaam om VAN TE VOREN met de havenmeester Magda Syrier (magda.syrier@gmail.com) te overleggen of er nog voldoende plaats is.