WAARSCHUWING: VERHOOGDE KANS OP LAAGWATER.

Updates worden via de website als aanvulling op onderstaand bericht doorgegeven

 

9 februari

Bericht gehad van Rijkswaterstaat, de druk is van de ketel af. Door de combinatie van hoge stroomsnelheid en afgaand weer vanaf zondag zal ijsvorming op de Maas achterwege blijven. We worden tijdig door het coördinatiecentrum op de hoogte gebracht zou de situatie wel ernstiger worden.

 

8 FEBRUARI 2021
Beste leden en met name die leden waarvan de boot in de haven overwintert.
Wij zijn in een stevige vorstperiode aangeland. Het winterse weer met fors lage
temperaturen onder het vriespunt zullen nog een tijd aanhouden. Dat betekent dat ook de
temperatuur van het Maaswater gaat zakken. Verleden week was die nog 8C. op dit
moment zakt de temperatuur van het Maaswater met ca. 0,8 C per 24 uur. Dat is echter
geen constante. De verwachting is dat het sneller zal gaan zakken. Zodra de temperatuur van
het Maaswater bij Linne onder de +1C komt, zal Rijkswaterstaat de stuwen strijken en zal
het stuwpand Linne leeglopen. Dat had in 1997 tot gevolg dat in een tijdsbestek van 24 uur
het water in onze haven 3 meter beneden het normale niveau daalde. Normaliter krijgen we
daar een waarschuwing van. Die hebben we nu nog niet gehad.
In onze haven blijft dan nog maar op een beperkt aantal plaatsen 1,2 mtr waterdiepte over.
De rest van onze haven haalt die diepte niet. Wat betekent dit voor onze boten in de haven?
Alleen boten met een diepgang van minder dan 110 cm kunnen in de haven blijven liggen.
Die moeten dan wel verlegd worden en dat kan pas na overleg met onze havenmeester
Magda 06-36076676. De eigenaar moet als het laagwater wordt bij zijn boot zijn om de
trossen te vieren, zodat zijn boot niet aan de steigers wordt opgehangen of andersom.
Boten met een diepgang van meer dan 110 cm zullen sowieso op de bodem terecht komen.
Die boten kunnen niet veilig en wellicht niet zonder schade in onze haven blijven. De Firma
Van Kuyk heeft ruimte voor een 15-tal boten van ons aan hun steigers. De haven van
Wessem is een flink stuk dieper dan onze haven. Als u geen andere oplossing elders heeft
kunt u contact opnemen met de firma Van Kuyk, telefoon 0475 – 563295. U moet dan tot
eind maart voor (2 maanden) de ligplaats betalen, ook al blijft uw boot maar voor 2 weken.
Gisteren waren veel sloten van de toegangspoorten dichtgevroren. Jos Janssen zal die
morgen ontdooien en van een vorstpreventieve gel voorzien. De steigers zijn spiegelglad
door ijzel. GA NIET ALLEEN NAAR DE HAVEN, u speelt het niet klaar om alleen uw boot te
verplaatsen. VRAAG HULP EN DRAAG ZWEMVESTEN. Neem extra trossen mee want de
trossen waar de boot nu mee vastligt zijn stijf bevroren. Ruitenwisser Antivries kan uitkomst
bieden bij het losmaken.
Als we het nog een paar dagen aankijken, kan de haven dichtgevroren zijn en kunnen kan
NIEMAND de boot meer verplaatsen. Het wordt dus kort dag. Een gewaarschuwde schipper
telt voor twee. De boot in de haven laten is altijd al voor EIGEN RISICO dat is nu ook zo.
Het spijt me u geen geruststellender bericht te kunnen sturen.
Hennie Peeters, voorzitter Thorner Zeilclub