Wat te doen bij laagwater?

Beste overwinteraars,

Het lijkt misschien een beetje raar om het over laag water te hebben op het moment dat het Maaswater ons aan de lippen staat. Toch wil ik jullie nu voor het geval dat deze situatie ontstaat informeren wat er dan in onze haven gebeurt.

Wanneer krijgen wij extreem laag water? Dat is in het verleden 1 keer voorgekomen in onze huidige haven. De oorzaak was, dat Rijkswaterstaat de sluizen geopend had om deze te beschermen tegen kruiend ijs. Het stuwpand waarin wij liggen loopt dan leeg met als gevolg een extreem lage waterstand.

In onze haven kan de hoofdsteiger hooguit een halve meter zakken, maar dan ligt die steigerbuis op de bodem. De zijsteigers blijven zakken tot het laagste niveau bereikt is. De boten die vlak bij de hoofdsteiger een ligplaats hebben zakken met de kielen in de bodem, de landvasten komen strak te staan omdat de steigers verder zakken. Schade aan de boot kan een gevolg zijn. De schade aan de steigers is aanzienlijker. Restanten van die schade zijn nog te zien bij steiger B en C.

In de vorige winter had een duwbak de sluisdeuren beschadigd en waren wij bang dat die het zouden begeven. Er is toen bij de sluis een nooddam opgeworpen ook om de sluisdeur te kunnen repareren. Het waren spannende dagen en wij hebben toen ook uit voorzorg alle boten die dicht bij de hoofdsteiger lagen meer naar de doorvaart verhaald. Gelukkig is het allemaal met een sisser afgelopen.

Het blijft altijd goed om regelmatig even te komen kijken hoe je boot erbij ligt. De havenwachten inspecteren ook regelmatig.

Mochten jullie nog vragen hebben, dan hoor ik die wel.

Onze opperhavenwacht Jos Janssen heeft mijn verhaal over laag water extra kracht bijgezet met een paar foto’s van januari 1997. Rijkswaterstaat had toen zonder van te voren te waarschuwen de sluizen open gezet om beschadiging door kruiend ijs te voorkomen. Het peil daalde 3 meter met dramatische gevolgen. Ons clubterrein was nog gelegen op het schiereiland aan de andere kant van onze haven. De hoofdsteiger lag toen ook aan de andere kant.

 

Kom de winter goed door en blijf gezond,

Magda Syrier, de havenmeester