Klusjes ipv bezem in de mast

Klusjes die alleen of in gezinsverband opgepakt kunnen worden, op een willekeurige dag of avond:

Wassen buitenkant clubgebouw / containers
Wassen ramen binnen- en buitenkant
Hoofdsteiger en A-F schoonborstelen
Verwijderen aangespoeld vuil uit haven en langs wal (deponeren achteraan bij walplaatsen)
Onkruid wieden
Camera’s en zonnepanelen (ook op P-plaats) ontdoen van vuil
Nalopen en evt herstellen prikkeldraad door meidoornhaag
Vuil verwijderen van terrein
Baggeremmers beplanten
Slipway ontdoen van zand en keien
Walplaatsen schoonvegen (klusje voor elke walplaats afzonderlijk)

Gewerkte uren doorgeven aan penningmeester josvelter@ziggo.com voor de verrekening van de onderhoudsbijdrage