Reddingsbrigadestickers 2021 beschikbaar

Leden van de TZCĀ  hebben recht op ondersteuning van de reddingsbrigade. Om aan te tonen dat je lid van de TZC bent krijg je elk jaar een nieuwe sticker om in de boot te plakken. De stickers voor 2021 liggen in de lade waar ook de consumptiebonnen in liggen. Iedereen mag er 1 pakken voor zijn/haar eigen boot.

ALV van 12 juni UITGESTELD

Door organisatorische omstandigheden wordt de ALV van 12 juni door het bestuur enkele weken uitgesteld. Zodra de definitieve datum bekend is wordt dit in de agenda op de website vermeld en krijgt ook iedereen de agendapunten toegestuurd.

Afscheid van Coen en Annie.

Foto’s van het afscheid van Coen en Annie op donderdag 3 juni. Waarna zij op weg gingen naar hun nieuwe huis in Terborg in de Achterhoek.
Fijn dat zoveel mensen gehoor hebben gegeven aan de oproep om voor hen een erehaag te vormen. En er was een mooie serenade van ons shantykoor.
Het was een emotioneel afscheid, maar we hopen Coen en Annie toch nog vaak op onze zeilclub te zien.

 

Klusjes ipv bezem in de mast

Klusjes die alleen of in gezinsverband opgepakt kunnen worden, op een willekeurige dag of avond:

Wassen buitenkant clubgebouw / containers
Wassen ramen binnen- en buitenkant
Hoofdsteiger en A-F schoonborstelen
Verwijderen aangespoeld vuil uit haven en langs wal (deponeren achteraan bij walplaatsen)
Onkruid wieden
Camera’s en zonnepanelen (ook op P-plaats) ontdoen van vuil
Nalopen en evt herstellen prikkeldraad door meidoornhaag
Vuil verwijderen van terrein
Baggeremmers beplanten
Slipway ontdoen van zand en keien
Walplaatsen schoonvegen (klusje voor elke walplaats afzonderlijk)

Gewerkte uren doorgeven aan penningmeester josvelter@ziggo.com voor de verrekening van de onderhoudsbijdrage