Wedstrijd en foto’s 05-09-2020

Galerij

De dag begon slecht met regen en weinig wind. Maar gelukkig klaarde het tijdens de schippersmeting op en stak er ook een stevig windje op. Er waren 16 deelnemers en de organisatie had heel leuk besloten om de start en finish aan de andere kant van de plas (Koeweide) te doen. En daar zit je dan als verslaggever/ster met je fototoestel in de aanslag en bij ons clubhuis geen boot te bekennen. Nou ja heel in de verte zag je iedereen wel zeilen. Doordat er al heel vroeg een boot met drie leuke mannen binnenkwam, die dachten dat de wedstrijd na 1 manche was afgelopen (nieuwe leden en zij snappen dit geintje best wel) werd het wachten toch nog leuk :-)  Ze kwamen er gezellig bij zitten en zo kon ik ze wat wegwijs maken in onze club, die ik natuurlijk flink op heb gehemeld. Nou ja, met zo’n uitzicht is dat eigenlijk helemaal niet nodig. En je kunt ook mooie plaatjes schieten vanaf ons net zo mooie terras omdat er gelukkig een boei net voor het clubhuis lag en waar iedereen dus toch langs moest zeilen. Over de wedstrijd valt niet zo heel veel te vertellen. Veel boten, veel wind en een lekker zonnetje zo af en toe. Dat je je buitenboordmotor op moet halen tijdens een wedstrijd wordt vast niet meer vergeten. Dan zeil je toch wat sneller de volgende keer. En ik hoop dat Otto er niet heel erg gehavend uit is gekomen. Otto heel veel beterschap.
Wel zijn we het er allemaal over eens dat we toch onze gezellige BBQ avondjes missen en onze muzikanten ook. Dat het maar snel weer allemaal normaal mag worden.
De wedstrijduitslagen staan al elders op de site en de volgende en alweer laatste wedstrijd is op 3 oktober a.s..
Kom allemaal en als je niet meedoet hebben we nog altijd een gezellig en groot terras waar anderhalve meter geen enkel probleem is en waar je de wedstrijd goed kunt volgen.

 

Update Puzzeltocht

Zaterdag 26 september 2020, (start 12:00 uur, eindtijd ca. 17:00 ??

Aanmeldingen (nog mogelijk)

Er hebben zich tot nu toe 18 pers. opgegeven verdeeld over 7 kajuitboten en 1 open boot (zonder motor).

2 Kajuitboten hebben geen mast op dit moment en varen op de motor.

Er mag ook door de andere boten op motor gevaren worden maar zeilers krijgen wel extra bonuspunten.

Er zijn nog mogelijkheden om als schipper met een eigen boot mee te doen en voor opstappers is er ook nog plaats genoeg. Maar dan wel per e-mail aanmelden voor zaterdagmorgen 9:00 uur.

 

Meenemen

pen

papier

kompas

mobiele telefoon (handig, niet persé noodzakelijk)

 

Er wordt later op de middag wat regen verwacht maar er staat een lekkere wind (kracht 4).

De voorspelingen zijn echter de laatste weken niet altijd even betrouwbaar. Maar hou maar met alles rekening. (regenkleding, droge kleren, proviand).

 

De puzzeltocht

De deelnemers worden verdeeld in teams. De samenstelling wordt vóór de tocht uitgereikt.

Er wordt rekening gehouden met soort boot, leeftijd, aantal jaren lid bij TZC, enz. om de kansen zo gelijk mogelijk te maken.

 

Coronaproof

Het is een coronaproof puzzeltocht !! D.w.z. dat er onderling óf gecommuniceerd wordt via de mobiele telefoon óf op 1,5 mtr. afstand. Iedere deelnemer krijgt dan ook een touw van 1,5 mtr om de juiste afstand te bewaren. Iedere overtreding levert 100 strafpunten op. Daarbij zullen waarschuwingsschoten worden gelost. (Voorzichtig want er wordt met scherp geschoten). Vergelijkbaar met de Tour de France wordt bij 3 overtredingen het hele team gediskwalificeerd. Dit ter beoordeling door de organisatie.

 

De puzzeltocht wordt gehouden op de Koeweide en de Grote Hegge.

Aan de vragen is vaak niet te zien op welke plas de vraag betrekking heeft. Dus het wordt zoeken en puzzelen en dus een mooie manier om ons eigen vaarwater eens wat beter te leren kennen. Maar er zijn ook opdrachten die betrekking hebben op het kennen van de vaarregels, zeemansvaardigheden, muziekherkenning, enz. Navigeren met kompas is een wezenlijk onderdeel van de opdrachten. Maar ook het herkennen van objecten via foto’s (hoe goed ken je onze plassen).

 

Wat wordt er uitgereikt

Per persoon: coronalijn van 1,5 mtr

Per boot:

  • samenstelling van de teams
  • puzzeltocht met opdrachten
  • waterkaarten in plastic hoes
  • 1 touw voor knoopopdrachten

 

Bekendmaking uitslag

In verband met de benodigde tijd om de uitslagen te verwerken en vanwege corona worden de uitslagen via de website bekend gemaakt. (In de toekomst hopelijk weer tijdens de BBQ).

 

Nog vragen

hansdebest@gmail.com

06 52394720

 

Veel puzzelplezier !!

Evenementencommissie

Een hele toer (tocht).

 

 Puzzel “toer”tocht                                                   
 zaterdag 26 sept. 2020 

 

 

Beste zeilers,

We hebben vanwege corona een rustig evenementenjaar.
Maar we vonden het wel leuk om nog dit jaar een coronaproof evenementje te organiseren. Omdat we vooraf niet weten wat voor weer we hebben houden we het op de Grote Hegge en de Koeweide. De “toer” betekent in dit verband dat het een hele toer zal zijn om zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden en opdrachten goed uit te voeren. Dus is het toch nog een “toer”tocht geworden.

Het zal zoeken worden op beide plassen waarbij ook navigatie een belangrijke rol speelt evenals zeemansvaardigheden zoals schiemanswerk, knopen leggen en andere behendigheden die handig zijn om onder de knie te hebben voor een zeiler. Ook een muzikale noot zal niet ontbreken. Uiteraard alles op gepaste afstand, dus aanvaringen proberen te vermijden en helaas zonder BBQ.

Door de organisatie zullen op basis van de aanmeldingen teams worden gevormd die met elkaar via de mobile telefoon kunnen communiceren.
Het is ook een mooie gelegenheid om elkaar beter te leren kennen.
De samenstelling van de teams wordt mede bepaald door het type boot, aantal bemanningsleden, wel/geen motor, enz.

Gegevens om aan te melden:

Naam schipper
Mobiel nummer
Type boot: kajuit / open
Email adres

Bemanning: naam + mobiel nummer
Motor: Ja/Nee

Benodigheden:

  • mobiele telefoon
  • kompas

 

Datum: zaterdag 26 september

Aanvang: 12:00 uur

Eindtijd: afhankelijk van de wind

Aanmelden:

Tot 26 september

De evenementencommissie

 

 

Wedstrijd 3 oktober; gewijzigde tijden

Om het wachten voor de wedstrijd te beperken en mogelijk een extra manche te kunnen varen schuiven alle tijden een uur naar voren.

Inschrijven was vanaf 11 uur, wordt vanaf 10 uur

Schippermeeting was om 12 uur, wordt om 11 uur

Start 1e manch was om 13 uur, wordt om 12 uur

 

Nieuwe noodverordening 10 augustus 2020

Voor de TZC heeft de nieuwe noodverordening geen wijziging van het beleid tot gevolg.

In het algemeen gelden voor iedereen de volgende uitgangspunten:
– Blijf thuis bij klachten en laat u testen
– Pas hygiëne toe
– Houd anderhalve meter afstand

 

Artikel 2.1. Verboden samenkomsten
1 Het is verboden een samenkomst in de publieke ruimte of in een besloten plaats, niet zijnde een woning of een daarbij behoren erf, te organiseren, te laten organiseren, te laten plaatsvinden of te laten ontstaan zonder:

a. maatregelen te treffen waarmee de stromen van de personen die samenkomen worden gescheiden, ook voor zover het gebruik van sanitaire voorzieningen betreft;

b. hygiënemaatregelen te treffen waarmee de verspreiding van COVID-19 wordt tegengegaan;

c. maatregelen te treffen waardoor de aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden;

d. ervoor te zorgen dat de aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon, tenzij de aanwezigen op grond van artikel 2.2, tweede lid niet verplicht zijn 1,5 meter

afstand tot elkaar te houden; en

e. ervoor te zorgen dat de aanwezigen aan wie een zitplaats is toegewezen daarvan gebruik maken.

Voor de TZC komt dit erop neer dat bbq’s en evenementen tot nader bericht niet doorgaan

 

Artikel 2,2h Het verbod is niet van toepassing op personen die sport, theater of dans in de vorm van sport of culturele uiting beoefenen, voor zover het niet in acht nemen van een onderlinge afstand van 1,5 meter voor het beoefenen van sport, dans en theater noodzakelijk is;

Onderdeel h ziet op de uitoefening van sport, theater en dans in de vorm van sport of culturele uiting. Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. De 1,5 meter afstand tijdens het sporten, dient waar mogelijk in acht genomen te worden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag 1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporter van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines.

Wedstrijdzeilen en trainingen vallen onder dit artikel. Recreatief samen zeilen wordt niet duidelijk omschreven.

 

Artikel 2.4. verbod gezamenlijk zingen of schreeuwen blijft van kracht, dus geen shanty koor

 

Voor de geinteresseerden is de volledige noodverordening (17 pagina’s inclusief toelichting op de noodverordening) te lezen op https://vrln.nl/over/beleid

Stickers reddingsbrigade 2020

Elk lid met een boot in de haven (of op de wal) kan gratis gebruik maken van de reddingsdiensten van de reddingsbrigade. De Thorner zeilclub sluit elk jaar een contract met de reddingsbrigade af voor al onze boten. Om aan te tonen dat de contributie van de reddingsbrigade is betaald moet de sticker met het juiste jaartal in/op de boot aanwezig zijn.

Iedere booteigenaar kan één sticker voor 2020 in het clubgebouw ophalen. Deze liggen in de keuken in het laatje waar ook de consumptiebonnen in liggen.

Pak er één, plak ‘m in je boot en in geval van nood kun je gratis hulp van de reddingsbrigade inroepen, het nummer staat op de sticker.

Tip: zet het nummer ook alvast in je mobiele telefoon

Nog een tip: de reddingsbrigade luistert ook uit op kanaal 10 en 16

Watertoeristen belasting nog een keer uitgelegd.

Deutsche Übersetzung am Ende dieser Nachricht

Tijdens de ALV is toegelicht dat de gemeente per 2020 de aangifte watertoeristenbelasting per kwartaal gaat opleggen. WTB wordt tijdens het seizoen van 1 april tot 1 november gevorderd. Het eerste kwartaal valt buiten het seizoen en zijn er geen overnachtingen bij de TZC geweest. Van het tweede kwartaal zijn geen gegevens bijgehouden, daarom is iedereen buiten de gemeente per e-mail gevraagd om door te geven wanneer en met hoeveel personen van buiten de gemeente Maasgouw er overnachtingen bij de TZC hebben plaatsgevonden. Bedankt voor jullie reacties, daarmee kan de aangifte voor Q2 worden ingevuld.

Daarnaast vragen we iedereen om overnachtingen in de haven van de TZC op het formulier in het clubgebouw (prikbord) te registreren voor de aanslag van het derde en vierde kwartaal 2020.

Bijhouden van het gebruikelijke WTB formulier is ook nog steeds nodig zolang er geen gerechtelijke uitspraak is gedaan op het bezwaarschrift dat de TZC bij de rechtbank heeft ingediend.

 

Samengevat:

Overnachten bij de TZC, door personen niet woonachtig in de gemeente Maasgouw, aangeven op de lijst in het clubgebouw (prikbord in de hal)

Opvarenden, niet woonachtig in de gemeente Maasgouw, aangeven op het WTB formulier (staat op de website) en dit formulier voor 15 november terugsturen naar thornerzc@gmail.com

Bij voorbaat dank

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Während des ALV wurde erklärt, dass die Gemeinde bis 2020 eine vierteljährliche Steuererklärung für Wassertouristen erheben wird. WTB entwickelt sich während der Saison vom 1. April bis 1. November. Das erste Quartal ist außerhalb der Saison und es gab keine Übernachtungen im TZC. Für das zweite Quartal wurden keine Daten gespeichert, daher wurden alle außerhalb der Gemeinde per E-Mail gebeten, anzugeben, wann und mit wie vielen Personen außerhalb der Gemeinde Maasgouw Übernachtungen im TZC stattfanden. Vielen Dank für Ihre Kommentare, damit die Erklärung für das zweite Quartal ausgefüllt werden kann.

Darüber hinaus bitten wir alle, Übernachtungen im Hafen des TZC auf dem Formular im Clubhaus (Bulletin Board) für den Angriff des dritten und vierten Quartals 2020 zu registrieren.

Es ist auch weiterhin erforderlich, das übliche WTB-Formular beizubehalten, solange keine gerichtliche Entscheidung über den Einwand getroffen wurde, den das TZC dem Gericht vorgelegt hat.

 

Zusammenfassend:

Verbringen Sie die Nacht im TZC, wenn Personen, die nicht in der Gemeinde Maasgouw leben, dies auf der Liste im Clubgebäude angeben (Anschlagtafel in der Halle).

Personen an Bord, die nicht in der Gemeinde Maasgouw wohnen, geben dies auf dem WTB-Formular (auf der Website verfügbar) an und senden dieses Formular vor dem 15. November an thornerzc@gmail.com zurück.

Danke im Voraus