WTB formulier al ingeleverd ?

Wie moet het WTB formulier inleveren: iedereen die NIET in de gemeente Maasgouw woont en een havenligplaats heeft.

Wat moet je opgeven: elke datum van uitvaren + aantal opvarenden die niet in de gemeente Maasgouw wonen.

Wanneer inleveren: voor 15 november 2019

Waarom WTB: het levert de gemeente geld op

Waar inleveren: opsturen naar thornerzc@gmail.com

Formulier kwijt: het staat op de website onder informatie/WTB of volg de link  https://www.thornerzeilclub.nl/watertoeristenbelasting/

Niet gevaren? Dan leeg formulier inleveren

Niet overnacht? Niet van toepassing, het gaat om het uitvaren (recreatief gebruik van de boot)

Tussenstand: 13 november zijn 25 van de 119 formulieren ingeleverd.

Help de secretaris aub door het formulier even terug te sturen. Bedankt !