Contributie

De Thorner Zeilclub is een vereniging die zich voornamelijk richt op de regio. Er zijn nog een beperkt aantal ligplaatsen beschikbaar, er zijn walplaatsen en er is een sliphelling waar de leden gratis gebruik van kunnen maken. Deze helling is niet geschikt voor grotere boten.  Wilt u lid worden meldt u dan aan bij het secretariaat van ZC Thorn, te vinden onder het kopje ‘Contact’.

U wordt vervolgens uitgenodigd bij het bestuur van de Thorner Zeilclub voor een kennismakingsgesprek.

Contributie en Liggelden

Nieuwe leden:
Entreegeld – € 300,- (eenmalig)

Tarieven voor een ligplaats in de jachthaven:
Liggeld – € 14,-/m2 met een minimum van € 160.-
Walplaats – € 90,-
Winterligplaats – € 50,-

Contributie:
Leden 18+ – € 65,- per jaar
Onderhoudsbijdrage leden 18+ – € 50,- per jaar
Aspirantleden (tot 16 jaar) – € 25,- per jaar
Leden 16-17 jaar – € 35,- per jaar

Deelvaren
Naast je gewone lidmaatschap, dat bestaat uit een ledengeld en onderhoudsbijdrage,  betaal je € 225,- voor het gebruik van de deelvaarboten per jaar.

 

Rabobank rekening NL90RABO0151017638 t.n.v. de Thorner Zeilclub te Weert.

Opzegging van het lidmaatschap en/of de ligplaats dient schriftelijk vóór 1 december van enig jaar te geschieden bij het secretariaat.