Zeilschepenfestijn Sail pas weer in 2025

Het Amsterdamse maritieme evenement Sail wordt pas in 2025 weer gehouden. Het zeilbotenfestijn zou eigenlijk deze zomer plaatsvinden, maar omdat grote evenementen tot 1 september zijn verboden, kan dat niet doorgaan. Verplaatsing naar volgend jaar is niet aan de orde, laat de organisatie woensdag weten.

„Met pijn in het hart zijn we gedwongen deze beslissing te nemen, waarvan we overtuigd zijn dat dit de enige juiste is”, zegt Arie Jan de Waard, voorzitter van de Stichting Sail Amsterdam, in een verklaring op de website van het evenement. „Aan alle liefhebbers die reikhalzend naar Sail hebben uitgekeken, vragen we begrip voor deze uitzonderlijke situatie.”

Uitstellen was geen optie, zegt de organisatie, omdat niet met zekerheid te zeggen is dat het volgend jaar wel veilig is met zoveel mensen bij elkaar te komen. Bovendien zijn veel grote internationale zeilschepen, de bij het publiek zeer populaire tall ships, voor volgend jaar al geboekt voor andere evenementen. Daarnaast is het gratis toegankelijke Sail afhankelijk van steun uit het bedrijfsleven, en deze partners hebben vanwege de crisis gezegd „de prioriteiten elders te moeten leggen”.

Sail 2025, de tiende editie van het festival, zal onderdeel worden van de viering van 750 jaar Amsterdam. Op het vorige Sail-festival, in 2015, kwamen ruim 2 miljoen bezoekers af.

Update coronavirus: maatregelen rond coronavirus voor (water)sport

De Nederlandse regering heeft 23 maart de maatregelen aangescherpt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Er heerste onduidelijkheid over de interpretatie van de nieuwe maatregelen in relatie tot sport. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bevestigt dat het advies van het RIVM met betrekking tot sportverenigingen van kracht blijft tot 6 april. De aanscherping heeft betrekking op evenementen en samenkomsten.

De Rijksoverheid heeft het onderstaande richting de sportwereld bevestigd:

  • Evenementen met een vergunnings- en meldplicht zijn verboden tot 1 juni 2020.
  • Alle sportclubs en sportvoorzieningen zijn in ieder geval tot en met 6 april gesloten.
  • Alle overige samenkomsten worden tot en met 6 april verboden, waarbij enkele uitzonderingen gelden, waaronder:

Samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties (max 100 personen). Bij deze samenkomsten geldt dat deze alleen mogen doorgaan als alle hygiënemaatregelen ter bestrijding van het coronavirus in acht worden genomen en men 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden. In hoeverre hier een haalbare vorm van een algemene ledenvergadering toe kan worden gerekend, wordt nog nader uitgezocht.

  • Wat betreft de trainingen en competities wordt uiterlijk 6 april besloten of die weer kunnen starten of dat de maatregel verlengd wordt. Voor evenementen met vergunnings- en meldplicht geldt dat die tot in ieder geval 1 juni niet kunnen plaatsvinden.
  • Groepsvorming (al dan niet toevallig) in de publieke ruimte wordt tot en met 6 april verboden. Onder een groep verstaat het kabinet drie of meer personen die daarbij geen afstand van 1,5 m houden.
  • Er vinden in ieder geval tot en met 6 april geen georganiseerde sportactiviteiten plaats, ook niet in de openbare ruimte.
  • Samen sporten in de buitenlucht kan: Hiervoor geldt dezelfde eenvoudige richtlijn als voor al het andere sociale contact: houd minimaal 1,5 meter afstand en blijf binnen wanneer je last hebt van neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en hoesten of verhoging of koorts. Laat de groep bovendien uit niet meer dan 3 personen bestaan.

Varen mag dus nog steeds, op eigen verantwoordelijkheid en met de (morele) oproep achter de maatregelen: vermijd contact, geen groepsgebeuren en houd 1,5 meter afstand. Praktisch betekent dit dat varen alleen nog mogelijk is als individu of met het gezin. Ook toegang tot eigen boten en het te water laten van boten kan plaatsvinden. Maak van de tewaterlating geen groepsactiviteit, tref voorzorgsmaatregelen voor vrijwilligers en/of personeel en gebruik het gezonde verstand. Als een vereniging dit niet kan faciliteren, bijvoorbeeld vanwege de gezondheid van vrijwilligers, personeel of de logistiek van de gebouwen, dan begrijpen we dit ook en respecteren we dit besluit.

Minister-president Mark Rutte zei tijdens de persconferentie: “Een frisse neus halen mag.” Varen valt – op een gepaste en verantwoordelijke manier – onder deze uitspraak, maar blijf zoveel mogelijk thuis. Wij vertrouwen op de verantwoordelijkheid van verenigingen en watersporters om in lijn met de maatregelen en adviezen te handelen. Het Watersportverbond wenst u veel sterkte en vooral een goede gezondheid.

Opschorten evenementen TZC

Beste leden van de Thorner zeilclub,

Het coronavirus is ook van invloed op de watersport, als bestuur van de TZC hebben we besloten om alle op de agenda staande evenementen tot nader order op te schorten. Dat betreft:

– de wandeling 22 maart,

– de nieuwe ledenborrel op 29 maart

– de bezem in de mast op 4 april.

– de presentatie “wat leeft er onder mijn kiel” op 10 april

– ALV op 17 april

– de 1e wedstrijd op 2 mei

– enz.  :-(

Zodra er weer activiteiten plaatsvinden laten we dat via onze website weten.

Gelukkig mag er in Nederland met personen uit eenzelfde huishouden wel gevaren worden.

Beste zeilwensen in goede gezondheid namens het bestuur